Joensuun Taksi Oy järjestää Kela-kuljetukset Pohjois-Savon maakunnassa Kelan ja Joensuun Taksi Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti.

Hakemuksessa pyydetyt liitteet ovat:

 • Rikosrekisteriote hankintamenettelyä varten
 • Luotettava Kumppani -raportti (liikennöitsijä kuuluu Vastuu group Luotettava Kumppani -palveluun)
 • Kopio liikenneluvasta
 • Ajoneuvon rekisteröintitodistus tekninen osa 1
 • Ote liikenneasioiden rekisteristä Ammattipätevyystiedot
 • Todistus taksiliikenteen erityisryhmien kuljettajakoulutuksen suorittamisesta

Kuljetuskaluston vaatimukset:

 • Palveluntuottaja vastaa siitä, että liikennöinnissä käytettävä kalusto on Suomen tieliikenteeseen hyväksyttyä ja katsastus on voimassa.
 • Kelan suorakorvausmatkoilla käytettävä auto on ominaisuuksiltaan, kunnoltaan ja varustukseltaan asianmukainen.
 • Taksiliikenneluvalliset autot tulee tunnistaa taksin keltaisesta tunnistevalosta ajoneuvon katolla.
 • Autojen vakuutusten tulee olla voimassa.
 • Ajoneuvolaitteiden tulee olla sellaisia, että niillä pystyy vastaanottamaan palveluntuottajan välittämiä matkoja.
 • Autossa tulee olla taksamittari.
 • Henkilautoissa ja esteettömissä ajoneuvoissa E6-päästöluokka
 • Esteettömien ajoneuvojen tulee täyttää Liikenteen turvallisuusviraston 15.6.2018 annetun määräyksen autojen ja niiden perävaunujen teknisistä vaatimuksista (TRAFI/437519/03.04.03.00/2017) kohdassa 3.11 esitetyt vaatimukset.
 • Edellä mainitusta poiketen suurissa esteettömissä ajoneuvoissa tulee pyörätuolia varten olla nostin.
 • Matalalattiaisissa suurissa esteettömissä ajoneuvoissa voi kuitenkin olla nostimen sijasta rakenteeltaan leveyssuunnassa yhtenäinen kulkuluiska, jonka kaltevuus on enintään 8 prosenttia.
 • Suurissa esteettömissä ajoneuvoissa tulee olla vähintään kaksi pyörätuolipaikkaa.
 • Esteettömäksi ajoneuvoksi luetaan myös ennen edellä mainitun liikenteen turvallisuusviraston määräyksen voimaantuloa esteettömiksi takseiksi rekisteröidyt ajoneuvot.
 • Paarikuljetuksissa edellytetään, että auto täyttää Trafin suosituksen paariautojen erityisvaatimuksista TRAFI/242411/03.04.03.00/2016 mukaiset määrittelyt kuitenkin siten, että ennen vuotta 2017 paaritaksiksi muutoskatsastetut autot voivat suorittaa paarikuljetuksia.